Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
SÖZLEŞMELİ BÜRO PERSONELİ (CEZA İNFAZ KURUMU KÂTİBİ) UYGULAMALI SINAVA KATILACAK ADAYLAR LİSTESİ DUYURUSU 
01.04.2022

T.C.
ERCİŞ
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ BÜRO PERSONELİ (CEZA İNFAZ KURUMU KÂTİBİ) UYGULAMALI SINAVA KATILACAK ADAYLAR LİSTESİ DUYURUSU 


              657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114’üncü maddesi, Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 ve 11'inci maddeleri, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine göre, EK-1 listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen ceza infaz kurumları için sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere 5.016 infaz ve koruma memuru, 141 büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), 66 hemşire, 113 teknisyen, 90 destek personeli (şoför), 27 destek personeli (aşçı), 2 destek personeli (kaloriferci) olmak üzere toplam 5.455 personel alımı yapılacağının ilan edildiği

          Sınav ilanında "Büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi) pozisyonlarına yapılacak atamalarda uygulamalı sınava merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 20 (yirmi) katı kadar aday çağrılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı uygulamalı sınava alınacaktır"  hükmü  gereğince Adalet Komisyonu Başkanlığımızca belirtilen kadrolara başvuru yapan tüm adayların başvuruların incelendiği, 
Yapılan incelemeler sonucunda; 
Sözleşmeli Büro Personeli (Ceza İnfaz Kurumu Katibi) uygulamalı sınavına (6x20=120) adayın belirlendiği, 

               Listede ismi yanında "UYGULAMALI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI" yazan adayların belirtilen tarih ve saatte uygulamalı sınava girmek üzere Erciş Adliyemizde hazır bulunmaları, 

Belirtilen gün ve saatte  uygulamalı sınava katılmayan adayların BAŞARISIZ sayılacakları, 

               Geçerli bir Nüfus Cüzdanı, ehliyet veya pasaport v.s. gibi yanında olmayan adayların UYGULAMALI SINAVA KESİNLİKLE ALINMAYACAKLARI, 

Uygulamalı sınav sonucunda Mülakata girmeye hak kazanan Sözleşmeli Büro Personeli (Ceza İnfaz Kurumu Katibi) adayları listesinin Erciş Adliyesi resmi internet sitesinde ayrıca ilan edileceği, 

Yukarıda belirtilen hususlarda ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı, ilanın tebliğ yerine sayılacağı hususu; 
İLAN OLUNUR. 01/04/2022


              NOT:   
          Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün  01/03/2022 tarihli ilanında "Adaylar sadece bir unvan için ve bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığının yapacağı sınava başvurabileceklerdir. Aynı ya da farklı unvan için aynı ya da farklı komisyona başvurulması durumunda yapılan tüm başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi yerleştirme işlemleri yapılmayacaktır. (Örneğin; bir aday infaz ve koruma memuru unvanı için bir yere başvuru yaptığında, başka bir yer infaz ve koruma memurluğu veya gerekli şartları taşısa dahi büro personeli (cezaevi kâtipliği) ya da diğer bir unvan için aynı veya farklı bir yere başvuru yapamayacaktır.) şeklinde belirtildiği,
Bu nedenlerle Bakanlık ilanındaki listelerde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen sözleşmeli pozisyonlardan birden fazla adalet komisyonuna veya birden fazla unvana başvuru yaptığı tespit edilen adayların başvuruları mükerrer başvuru olarak değerlendirilmiş ve  komisyonumuzca reddedilmiştir.         

               -KPSS puanı 70'ten aşağı olan adayların  başvuruları değerlendirmeye alınmamıştır.  

-Sınav ilanında belirtilen sertifika  şartını taşımayan adayların başvuruları reddedilmiştir. 

-Ayrıca Bakanlık ilanında belirtilen yaş şartı  ile askerlik durumu uygun bulunmayan adayların da başvuruları reddedilmiştir. 

- Uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların uygulamalı sınav tarihinde Sınav ilanında belirtilen belgeleri  (Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi, ilanda belirtilen Sağlık Beyanı Formu, ilanda belirtilen Klavye Türüne ilişkin Tercih Beyanı, ilanda belirtilen Fotoğraflı Güvenlik Soruşturması Formu, Daktilo veya Bilgisayar sertifikası suretleri ya da transkript sureti, KPSS sonuç belgesi)  dosya içerisinde Adalet Komisyonu Başkanlığımıza sunmaları rica olunur. 


****UYGULAMALI SINAVA KATILACAK OLAN ADAYLARIN COVID-19 süreci kapsamında belirtilen önlemleri alarak maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet ederek bu şekilde Adliyemizde hazır bulunmaları rica olunur. 

 

 

SÖZLEŞMELİ BÜRO PERSONELİ (CEZA İNFAZ KURUMU KÂTİBİ) UYGULAMALI SINAVA KATILACAK ADAYLAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Adres

Sahil Kent Mah. Çevik Kuvvet Sok .Dış Kapı No: 4 (UAVT:1889586812) 65400 ERCİŞ/VAN

Telefon

Santral: 0(432) 388 31 84-85-86

Adliye Fax: 0 (432) 388 31 87

E-Posta

erciscbsisaretadalet.gov.tr