Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
MUHAMMED EMİN EMİNOĞLU isimli adayın İnfaz Koruma Memurluğu boy-kilo ölçümüne ilişkin sunmuş olduğu mazeretine dair Komisyon Başkanlığımızın Red Kararı
13.05.2022

Adalet Komisyonu Başkanlığımızca yapılan İnfaz Koruma Memurluğu (Erkek) Boy-Kilo ölçümüne katılamayan aday Muhammed Emin EMİNOĞLU'nun boy-kilo ölçümüne katılmasına yönelik mazeret dilekçesi Adalet Komisyonu Başkanlığımızca değerlendirilmiş olup,  kararın internet sitemizde iş bu ilanla yayınlandığı, 

- Adalet Komisyonu Başkanlığımızca alınan karar tebliğ niteliğinde olup internet sitemizde ilan edilmiştir.

- Adaya daha evvel kararın tebliğ edilmesi amacıyla ilgili kolluk birimine talimat yazılmıştır. 

-İş bu ilan tebliğ niteliğinde olup ayrıca tebliğ yapılmayacaktır. 

İLAN OLUNUR. 13/05/2022 

 

 

 

MUHAMMED EMİN EMİNOĞLU isimli adayın İnfaz Koruma Memurluğu boy-kilo ölçümüne ilişkin sunmuş olduğu mazeretine dair Komisyon Başkanlığımızın Red Kararı

Adres

Sahil Kent Mah. Çevik Kuvvet Sok .Dış Kapı No: 4 (UAVT:1889586812) 65400 ERCİŞ/VAN

Telefon

Santral: 0(432) 388 31 84-85-86

Adliye Fax: 0 (432) 388 31 87

E-Posta

erciscbsisaretadalet.gov.tr