Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Mazeretleri Nedeniyle Sözleşmeli Zabıt Katibi Klavye Uygulama Sınavına Katılmayanlara İlişkin Duyuru
24.05.2021

T.C.
ERCİŞ ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI  

 

20 MAYIS 2021 SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİPLİĞİ 

SINAVINA MAZERETLERİ NEDENİYLE KATILAMAYANLARA İLİŞKİN 

MAZERET UYGULAMA SINAVI  DUYURUSU 
                

 

 

                 Komisyonumuzun 20 Mayıs 2021 tarihinde yapılan zabıt katipliği Uygulama Sınavına mazereti nedeni ile katılamayan Büşra AKTAŞ, Aşkın TÜRKOĞLU ve Yasemin KAYA' nın; mazeretleri kabul edilmiş olup ilgililerin;  

                 Erciş Adliyesinin 3. Katında 25/05/2021 salı günü saat 13:00'da yapılacak olan mazeret uygulama sınavında hazır bulunmaları  hususu;

                   ilanen duyurulur.

                  

Adres

Sahil Kent Mah. Çevik Kuvvet Sok .Dış Kapı No: 4 (UAVT:1889586812) 65400 ERCİŞ/VAN

Telefon

Santral: 0(432) 388 31 84-85-86

Adliye Fax: 0 (432) 388 31 87

E-Posta

erciscbsisaretadalet.gov.tr