Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Sözleşmeli Zabıt Katipliği Uygulama Sınavına Katılacaklara İlişkin Kabul-Red Listesi Ve Uygulama Sınav Tarihi Ve Saatine İlişkin İlan.
15.04.2021

 SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİPLİĞİ BAŞVURU SONUÇLARI


T.C.
ERCİŞ
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ  ADAY TESPİT LİSTESİ DUYURUSU


               Adli yargıda görev yapmak üzere: EK-1/A,B,C,D,E,F listelerde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekindeki "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi kapsamında, adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre 11 sözleşmeli zabıt katibi alımı yapılacağı ilan edildiği, 

               Sınav ilanında Sözleşmeli Zabıt Katibi istihdamı için merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 20 katı aday çağrılacaktır madde gereğince (11x20 =220) başvuru sayısına erişilemediğinden katsayı oluşmamış olup, süresi içerisinde başvuruda bulunan toplam 151 adayın başvuruları Başkanlığımızca incelenmiş ve adaylara ait Başvuru sonuçları aşağıda ilan edilmiştir.

               Listede ismi yanında KABUL ve uygulama sınav tarihi ve saati yazılı olan adayların isimleri yanında belirtilen tarih ve saatte UYGULAMALI KLAVYE SINAVI için nüfus cüzdanlarıyla birlikte (Adliye girişlerde HES KODU sorgulaması yapıldığı için) HES KODU alarak uygulama sınavına gelmeleri gerektiği, 

                 Uygulama sınavına kabul edilen adayların belirtilen gün ve saatte Erciş Adliyesinde hazır bulunmaları, belirtilen gün uygulama sınavına katılmayan adayların başarısız sayılacakları,
 
               Geçerli bir Nüfus Cüzdanı, ehliyet veya pasaport v.s. gibi yanında olmayan adayların uygulama sınavına KESİNLİKLİ ALINMAYACAĞI, 

                Klavye Uygulamalı sınavına girdikten sonra sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri 07/05/2021 günü Erciş Adliyesi resmi internet sitesinden duyurulacak olup, bu konuda ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı, ilanın tebliğ yerine sayılacağı hususu;
               İLAN OLUNUR. 09/04/2021

NOT:   

                -Bakanlık ilanındaki EK-1/A,B,C,D,E,F listelerde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen sözleşmeli pozisyonlardan birden fazla adalet komisyonuna veya birden fazla unvana başvuru yaptığı tespit edilen adayların başvuruları mükerrer başvuru olarak değerlendirilmiş ve  komisyonumuzca reddedilmiştir.         

               - Ayrıca KPSS puanı 70'ten aşağı olan adayların  başvuruları değerlendirmeye alınmamıştır.  

 

SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİPLİĞİ  LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Adres

Sahil Kent Mah. Çevik Kuvvet Sok .Dış Kapı No: 4 (UAVT:1889586812) 65400 ERCİŞ/VAN

Telefon

Santral: 0(432) 388 31 84-85-86

Adliye Fax: 0 (432) 388 31 87

E-Posta

erciscbsisaretadalet.gov.tr