Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
ERCİŞ ADLİYESİ SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ UYGULAMALI SINAVA KATILACAK ADAYLAR LİSTESİ DUYURUSU 
11.04.2022

 T.C.
ERCİŞ
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

                                     ERCİŞ ADLİYESİ SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ UYGULAMALI SINAVA KATILACAK ADAYLAR LİSTESİ DUYURUSU 

        Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün ilanında; 
        Adlî ve İdarî yargıda görev yapmak üzere;
       
EK-1/A,B,C,D,E,F,G,H listelerde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekindeki “Sözleşmeli       Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre 3.618 sözleşmeli zabıt kâtibi (EK 1/A), 830 sözleşmeli mübaşir (EK-1/B), 984 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi (EK-1/C), 33 sözleşmeli teknisyen (EK-1/D),  12 sözleşmeli işaret dili tercümanı (EK-1/E), 83 sözleşmeli şoför (EK-1/F), 29 sözleşmeli aşçı (EK-1/G)  ve 870 sözleşmeli hizmetli (EK-1/H) olmak üzere toplam 6.459 personel alımı yapılacağının ilan edildiği, 
         A- Sözleşmeli zabıt kâtibi pozisyonunda istihdam edilebilmek için;
        a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak, (Bu bentte sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan ayrıca daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
        b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamlayan aday buna ilişkin resmi belgeyi, daktilo veya bilgisayar sertifikası bulunan aday ise sertifikayı e-devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.) şartlarının yer aldığı, 
       Ayrıca; 
       Merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 20 katı aday hesaplanarak uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaklar tespit edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da uygulamalı sınava alınacaktır."  şartı gereğince Adalet Komisyonu Başkanlığımızca belirtilen kadrolara başvuru yapan tüm adayların başvuruların incelendiği, 
       Yapılan incelemeler sonucunda; 
    Erciş Adliyemiz Zabıt Katipliğine toplamda 90 adayın başvuru yaptığı, bu adaylardan 77 adayın başvurusunun kabul edildiği, diğer adayların başvurularının ilanda belirtilen şartları taşımadıkları anlaşıldığından başvurularının reddine karar verildiği, 
    Listede başvuru durumu "KABUL" yazan adayların belirtilen tarih ve saatte uygulamalı sınava girmek üzere Erciş Adliyemizde hazır bulunmaları, 

    Belirtilen gün ve saatte  uygulamalı sınava katılmayan adayların BAŞARISIZ sayılacakları, 

   Geçerli bir Nüfus Cüzdanı, ehliyet veya pasaport v.s. gibi yanında olmayan adayların UYGULAMALI SINAVA KESİNLİKLE ALINMAYACAKLARI, 

   Uygulamalı sınav sonucunda Mülakata girmeye hak kazanan Sözleşmeli Zabıt Katibi adayları listesinin Erciş Adliyesi resmi internet sitesinde ayrıca ilan edileceği, 

   Yukarıda belirtilen hususlarda ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı, ilanın tebliğ yerine sayılacağı hususu; 
   İLAN OLUNUR. 11/04/2022


NOT:   
-Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün ilanı ile"Adaylar EK-1/A,B,C,D,E,F,G,H listelerde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen sözleşmeli pozisyonlardan sadece bir unvan için bir adalet komisyonuna başvuru yapabileceklerdir. Adayın birden fazla adalet komisyonuna veya birden fazla unvana başvuru yaptığının tespit edilmesi halinde hiçbir başvurusu kabul edilmeyecek, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi istihdamları yapılmayacaktır" şartı belirtildiğinden bu nedenlerle Bakanlık ilanındaki listelerde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen sözleşmeli pozisyonlardan birden fazla adalet komisyonuna veya birden fazla unvana başvuru yaptığı tespit edilen adayların başvuruları mükerrer başvuru olarak değerlendirilmiş ve  komisyonumuzca reddedilmiştir.         

 -KPSS puanı 70'ten aşağı olan adayların  başvuruları değerlendirmeye alınmamıştır.  

-Sınav ilanında belirtilen sertifika  şartını taşımayan adayların başvuruları reddedilmiştir. 


****UYGULAMALI SINAVA KATILACAK OLAN ADAYLARIN COVID-19 süreci kapsamında belirtilen önlemleri alarak maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet ederek bu şekilde Adliyemizde hazır bulunmaları rica olunur. 
 

 

 

 

ERCİŞ ADLİYESİ SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ UYGULAMALI SINAVA KATILACAK ADAYLAR LİSTESİ  İÇİN TIKLAYINIZ

 

Adres

Sahil Kent Mah. Çevik Kuvvet Sok .Dış Kapı No: 4 (UAVT:1889586812) 65400 ERCİŞ/VAN

Telefon

Santral: 0(432) 388 31 84-85-86

Adliye Fax: 0 (432) 388 31 87

E-Posta

erciscbsisaretadalet.gov.tr