Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
ERCİŞ ADLİYESİ PERSONEL ALIMI NİHAİ BAŞARI LİSTESİDİR.(Z.Katibi, Mübaşir, Hizmetli, Aşçı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi)
01.10.2023

ERCİŞ ADLİYESİ

ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığımız tarafından yapılan sözleşmeli Zabıt Katipliği, Mübaşir, Hizmetli, Aşçı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi sözlü sınav sonucunda Erciş ve mülhakat Adliyelerine alınacak personellere ilişkin nihai başvuru sonuçları aşağıda açıklanmıştır.

Tüm unvanlarda sözlü sınav sonuçlarına göre BAŞARILI-ASIL yazan adayların,

1-Öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı veya sınav birimi ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği, (Sonradan öğrenim durumu değişenlerin müracaatları sırasındaki öğrenim durumları ve son öğrenim durumlarına ilişkin belge-Adalet Mezunlarının ayrıca adalet mezuniyetlerine ilişkin diplomayı eklemeleri)

2-Zabıt katibi unvanı için sertfika/transkript/bilgisayar dersi gördüğüne ilişkin belge (adalet mezunları hariç) 

3-Sağlık beyan formu Formu

4-İki adet Biometrik fotoğraf (Kılık, kıyafet yönetmeliğine uygun, son 3 ay içinde çekilmiş olan)

5-Mal bildirimi Formu (arkalı önlü tek sayfa olacak) 

6-KPSS sınav sonuç belgesi bilgisayar çıktısı

7-Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe

8-Askerlik durumunu gösteren belge (erkek adaylar için/terhis belgesinin örneği)

9-Adlî ve arşiv sicil kaydı ( Evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve kızlık soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarını da ayrı ayrı gösterir şekilde.)

10-Vukuatlı Nüfus kayıt örneği

11-Eş durum beyanı Formu

12-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (Bilgisayardan doldurulacak, fotoğraflar yapıştırılacak, toplam 2 suret olacak.) 

 

13- Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanı için ayrıca; Özel Güvenlik Görevlisi Silahlı Kimlik Kartı (Komisyon Başkanlığı ya da ilgili kurumunca onaylı örneği), 

14- Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanı için ayrıca:
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını belgeleyen; Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları “koruma ve güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık kurulu raporu,

15-Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanında istihdam edilecek asıl adaylardan istenen sağlık kurulu raporunda ayıca aşağıda belirtilen hususların Sağlık Raporunda yer alması gerekmektedir. (Rapor muracaati sırasında bu hususa özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir.)


“1) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,
2) Nöroloji: Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,
3) Göz: Körlük veya gece körlüğü olmamak,
4) Kulak Burun Boğaz (KBB): Koruma ve güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak,”
Hususlarının da sağlık kurulu raporunda yer alması gerekmektedir. 

16-Aşçılık unvanı için Aşçılık belge fotokopisi (Aslı-Fotokopisiyle Beraber)

 

İstenilen belgelerin, 16.10.2023 Cuma günü mesai bitimine kadar Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına bizzat teslim etmeleri, il dışında bulunan adayların ise Komisyonumuz Başkanlığına gönderilmek üzere kendilerine en yakın Adliyeye giderek Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığı ile masrafı kendisinden alınmak suretiyle acele posta servisi (APS) ile gönderilmesi gerekmektedir.

E-Devlet üzerinden alınan tüm belgeler kabul edilecektir. (Diploma, adli sicil, nüfus kaydı vs.) 

 “Sınav sonucunun ilanından itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır. ”

ADAYLAR İSTENİLEN BELGELERİ MAVİ KAPAKLI ŞEFFAF DOSYA İÇERESİNDE YUKARIDAKİ SIRALAMA DİKKATE ALINARAK KOMİSYONUMUZ BAŞKANLIĞINA TESLİM ETMELERİ/GÖNDERMELERİ GEREKMEKTEDİR.

Yedek olarak kazanan adaylar bu aşamada herhangi bir belge hazırlamayacaklardır.

Bu ilan adaylara tebliğ mahiyetinde olup, nihai listede asil olarak adı geçen adayların adresine ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 01/10/2023


Mal Bildirim Formu İçin TIKLAYINIZ.

Sağlık Beyan Formu İçin TIKLAYINIZ.

Güvenlik ve Arşiv Formu İçin TIKLAYINIZ.

Eş Durum Beyan Formu İçin TIKLAYINIZ.

Beyan Dilekçesi (Başka Kurumda Mecburi Hizmete İlişkin) İçin TIKLAYINIZ.

TC KİMLİK NO
ADI
SOYADI
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Sahil Kent Mah. Çevik Kuvvet Sok .Dış Kapı No: 4 (UAVT:1889586812) 65400 ERCİŞ/VAN

Telefon

Santral: 0(432) 388 31 84-85-86

Adliye Fax: 0 (432) 388 31 87

E-Posta

erciscbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu