Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
ERCİŞ ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞIMIZCA YAPILAN ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU
05.10.2023

T.C.
ERCİŞ
ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

 

 

ERCİŞ T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNDA  
İSTİHDAM EDİLECEK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

NİHAİ SINAV SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU

(05.10.2023)

 

İLGİLİLERE AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAK OLUP İLANEN DUYURULUR

 

(İlan metninde yazılı olan hususları dikkatli bir şekilde okuyunuz!)

 

 

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün 24.04.2023 tarihli  “9.512 Sözleşmeli Pozisyon İçin Personel Alım Sınav İlânı” konulu ilânı ile, Erciş T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda istihdam edilecek sözleşmeli personelin uygulama ve sözlü sınavlarının yapılması için Adalet Komisyonu Başkanlığımıza sınav izni verilmiştir.

Nihai sınav sonucu BAŞARILI -ASIL olarak belirtilen adayların aşağıda yazılı bulunan evrakları şeffaf kapaklı mavi dosya içerisinde listedeki sıralamaya uygun olarak Adalet Komisyonu Başkanlığımıza 20.10.2023 günü mesai bitimine kadar Başkanlığımıza elden teslim etmeleri veya bulunduğu mahaldeki Komisyon Başkanlığı, Komisyon Başkanlığı olmayan mahallerdeise Cumhuriyet Başsavcılığı aracı kılınmak suretiyle acele posta servisi (APS) ile (en geç 20.10.2023 günü Başkanlığımıza ulaşacak şekilde) Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir.

 
Yedek adayların bu aşamada evrak ibrazına ihtiyaç duyulmamaktadır. Başarılı-Asıl adayların yerlerine istihdamı düşünülen yedek aday/adayların evraklarına ihtiyaç duyulması halinde ilgili adayla Başkanlığımızca iletişime geçilecektir.

 

 

 

BAŞARILI OLAN ADAYLARDAN İSTENİLEN EVRAKLAR

 

1) Öğrenim durumlarını gösteren belgenin ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği ya da barkodlu E-Devlet çıktısı (Kamu Personeli Seçme Sınavına girdikleri öğrenim dalına ilişkin diploma ile sonradan başka bir öğrenim dalından mezuniyeti varsa bu diplomanın da ibrazı gerekmektedir.)

 2) Sağlık Kurulu Raporu 
-Sağlık kurulu raporu haricinde tüm evrakların eksiksiz olarak, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından belirtilen süre içerisinde Başkanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

b)Hemşire, Aşçı, Cezaevi Katibi ve Teknisyen (Sıhhi Tesisat) unvanlarında Başarılı / Asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylar için,

- Sağlık Kurulu Raporunun Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden  alınması ve alınacak sağlık kurulu raporunda "görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığı, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığının ve Hemşire/Aşçı/Cezaevi Katibi/Teknisyen(Sıhhi Tesisat) olur" ibarelerinin özellikle ilgili bölümünde bulunması,

- Sağlık Kurulu heyetinde psikiyatri uzmanının bulunmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. 

3) Son 3 ay içinde çekilmiş 2 adet biometrik fotoğraf (Fotoğrafların Devlet Memurları Kılık ve Kıyafet Yönetmeliğine uygun olması gerekmektedir)

4) Mal Bildirimi Formu (tıklayınız)

5) 2022 yılı KPSS sınav sonuç belgesi (bilgisayar çıktısı)

6) Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe (tıklayınız)

7) Erkek adayların askerlik durumlarını gösterir belgenin onaylı örneği  (Belgede askerliğin başlangıç ve terhis tarihlerinin açıkça belirtilmesi gerekmektedir.) 

Askerlikten muaf adayların muafiyetlerine ilişkin bilgi ve belgelerin mutlaka askerlik durum belgesine ek yapılması (örneğin sağlık nedeniyle askerlikten muaf tutulmuş adaya ait muaf tutulma nedenini gösteren sağlık raporunun da eklenmesi) gerekmektedir.

 8) Eş durumu dilekçesi (Bekar olanlar dilekçede bekar kutucuğunu işaretleyerek gönderecektir.) (tıklayınız)

9) Vukuatlı Nüfus Aile kayıt örneği (Aile bireylerinin dahil olduğu) 

10) Adlî ve Arşiv Sicil Kaydı ( Evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve evlilik öncesi soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarını da ayrı ayrı gösterir şekilde.)

11 ) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Elektronik ortamda doldurulması,  kısaltma yapılmaması, fotoğraf yapıştırılarak imzalanması gerekmektedir (2 adet) (tıklayınız)

Not: Sınav sonucunun Adliyemiz internet sitesinde yayımlanmasından itibaren yasal bir mazereti olmaksızın ilanımızda belirtilen 20.10.2023 Cuma günü mesai bitimine kadar istenilen belgeleri teslim etmeyen asıl adayların yerine puan sıralamasına göre yedek adaylardan evrak istenilecek, evrak ibraz etmeyen asıl adaylar hakkından feragat etmiş sayılacaktır.

TC KİMLİK NO
ADI
SOYADI
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Sahil Kent Mah. Çevik Kuvvet Sok .Dış Kapı No: 4 (UAVT:1889586812) 65400 ERCİŞ/VAN

Telefon

Santral: 0(432) 388 31 84-85-86

Adliye Fax: 0 (432) 388 31 87

E-Posta

erciscbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu