Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Erciş Adalet Komisyonu Başkanlığının Zabıt Katipliği Uygulamalı Klavye Sınav Tarihine İlişkin Duyuru
05.05.2021

T.C.
ERCİŞ
ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

     

 

Zabıt Katipliği Uygulamalı Klavye Sınav Tarihine ilişkin Duyuru

 

           Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 2021 yılı personel alımına ilişkin sınav ilamında Komisyon Başkanlığımızca 26/04/2021 tarih ve devamı günlerde yapılacak olan zabıt katipliği klavye uygulama sınavının Covid-19 salgını kapsamında Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar ve bu kararlar uyarınca yayımlanan İçişleri Bakanlığı Genelgesi uyarınca 30 Nisan 2021 ile 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında bazı kısıtlama ve yasakların yürürlüğe gireceği bildirilmiş ve Adalet Bakanlığımızca yapılan değerlendirme sonucunda, 30 Nisan 2021 ile 17 Mayıs 2021 tarihleri arasına tekabül eden sınavların ertelendiği Bakanlığımız internet sitesinde ve Adliyemiz sitesinde yayınlanmıştır.

           Bu bağlamda; ertelenen klavye uygulama sınavının 20/05/2021 günü saat 09:00’da Erciş Adliyesinin 3. Katında yapılmasına Komisyon Başkanlığımızca karar  verilmiş olup, daha önceki ilanlarımızda belirtildiği üzere adayların;

           Belirtilen gün ve saatte UYGULAMALI KLAVYE SINAVI için nüfus cüzdanlarıyla birlikte (Adliye girişlerde HES KODU sorgulaması yapıldığı için) HES KODU alarak uygulama sınavına gelmeleri gerektiği, 

           Uygulama sınavına kabul edilen adayların belirtilen gün ve saatte Erciş Adliyesinde hazır bulunmaları, belirtilen gün uygulama sınavına katılmayan adayların başarısız sayılacakları,

           Geçerli bir Nüfus Cüzdanı, ehliyet veya pasaport v.s. gibi yanında olmayan adayların uygulama sınavına KESİNLİKLE ALINMAYACAĞI,

            BU İLAN TEBLİĞ NİTELİĞİNDE OLUP, ADAYLARA AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAĞI, 

 SINAV TARİHİNİN ERTELENMESİ HALİNDE YİNE ADLİYEMİZ İNTERNET SİTESİNİN GEREKLİ DUYURUNUN YAPILACAĞI, BU İLANLARIN ADAYLAR TARAFINDAN İNTERNET SİTEMİZDEN TAKİP EDİLMESİ GEREKTİĞİ, AKSİ HALDE SINAV GÜNÜ HAZIR BULUNMAYAN ADAYLARIN SINAVA ALINAMAYACAKLARI,

           İLANEN DUYURULUR. 05/05/2021

Adres

Sahil Kent Mah. Çevik Kuvvet Sok .Dış Kapı No: 4 (UAVT:1889586812) 65400 ERCİŞ/VAN

Telefon

Santral: 0(432) 388 31 84-85-86

Adliye Fax: 0 (432) 388 31 87

E-Posta

erciscbsisaretadalet.gov.tr